Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Termometre Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Termometre Nedir

Termometre sıcalığı ölçmede kullanılır. En çok bilinen termometreler, alt tarafı hazne gibi olan ve cam bir tüpten meydana gelenlerdir.Termometreler 2 farklı ölçü birimi ile ölçeklendirilmiş olabilir. Biri bizim kullandığımız santigrat cinsinden, öbürü ise fahrenayt cinsinden ölçeklendirilmiş olanlar. Amerika’da ve İngiltere’de fahrenayt birimi kullanılır. Fahrenaytı santigrat cinsine çevirmek için belli bir formülümüz vardır.

Yukarıdaki formülü uygulayarak fahrenaytı santigrata çevirebiliriz. Barometrelerde olduğu gibi günümüzde de termometreler çok gelişmiştir, dijital hale gelmişlerdir , hatta kol saatlerine girmişlerdir. Hava durumunu anlamaya çalışan denizciler için barometre ve termometre hareketleri takip edilmelidir. Genelde bu iki aletin birlikte çalışmasına bakılarak havanın nasıl olacağı tahmin edilir. Dolayısıyla termometre de denizciler için gerekli bir alettir.

Termometrenin Yapısı

En sık rastlananı cıvalı termometredir. Bu çok küçük kesite sahip ve üst ucu kapalı bir tüpten ibarettir. Alt ucundaysa içinde cıva bulunan küresel veya silindirik bir hazne bulunur. Isıtılmasıyla, civa genişler ve tüpte yükselir. Tüpün kesitinin küçük olmasından dolayı az bir hacim büyümesinde cıvanın yükselmesi oldukça fazladır.

Termometre iki sabit nokta arasında kalibre edilir. Bunlar suyun donma noktasıyla kaynama noktasıdır. Normal atmosfer basıncında (760 mm cıva basıncı) bu iki nokta arasındaki mesafe Celsius termometresinde 100 eşit parçaya bölünür. Bunların her biri bir Centigrad’ı (1°C) gösterir. Fahrenheit ölçüsündeyse bu 180 eşit parçaya bölünür. Bunların her biriyse Fahrenheit’i (1°F) gösterir. Bu ölçümde, suyun donma ve kaynama noktası sırayla 32°F ve 212°F olarak belirlenir. Réaumur ölçümündeyse bu noktalar 0°R ve 80°R olarak isimlendirilir. Ara da 80 parçaya bölünür. Cıva -39°C’de donduğu için çok düşük sıcaklıkların ölçümü için uygun değildir. Bu tür olanlar donma noktası düşük olan renkli alkolle doldurulmuştur. Ulaşılabilecek en düşük sıcaklık mutlak sıfır olup, -273,16°C’dir. Mutlak sıfırdan başlayan bir ölçü de Kelvin’dir, yani -273,16°C = 0K’dır.

Termometre Kullanımı

Termometre ne için kullanilir? Havanin sicakligini ölçmeye yarar.4 Kaç türlü termometre vardir ve bunlarda kaç türlü sicaklik birimi vardir ?

Termometre Desteği/Ayağı

Termometre siperi içerisinde minimum ve maksimum termometrelerin konulmasi için yapilmis metal ayak. Bu ayaklar termometrelerin yerinden çikarilip tekrar yerine konulmasina uygun sekilde dizayn edilmistir.

Termometre Siperi

Termometreleri direk günes radyasyonu ve diger olumsuz etkilerden koruyan, içerisinde serbestçe havanin dolasabildigi ahsap kutu. Meteorolojide ölçülen hava sicakliklari siper içerisinde bulunan termometrelerden elde edilen degerlerdir.

Ne yazik ki sicaklik ve isi ifadeleri sik sik karistirilmaktadir. Reklamlarda, haberler ve hava durumu programlarinda sik sik duydugumuz Düsük isilarda bile mükemmel temizlik, Dis isi göstergesi, Vücut isisi düstü, Bugün Ankara’da en yüksek isi 32°C gibi sicaklik yerine isinin kullanildigi ifadeler, sizi bilmem ama, beni rahatsiz etmeye devam ediyor. Oysa, bu karmasadan kurtulmanin sifresi çok basit. Eger belirtilen deger termometre ile ölçülebiliyorsa, sicakliktir. Isi ise, belirli sicakliktaki bir cisimden, daha düsük sicakliktaki bir cisme, sicaklik farki nedeniyle geçen enerjidir. Asagida bu konuda biraz daha ayrintili açiklamalar verilmistir.

Termometre Çeşitleri

Termometreler, sıvılı, metal ve gazlı termometreler olmak üzere üçe ayrılır.
Sıvılı termometreler ise, cıvalı termometreler (laboratuar ve hasta termometresi) ve alkollü termometreler (duvar termometresi) olarak ikiye ayrılır.
Termometrelerin çalıma prensipleri birbirlerinden farklıdır. Ancak iyi bir ölçüm için termometrelerin bölmelendirilmesi ölçülecek sıcaklık için uygun olmalıdır.

Termometre Türleri

1 - Alkollü termometre
2 - Cıvalı termometre Cıvalı termometre de vücut ısısını ölçer ancak dijital termometrenin ölçtüğü süreden daha uzun sürede bu işi görmektedir. Aynı zamanda “vücut termometresi” şeklinde de bilinir. Tıpta da kullanılmaktadır.
3 - Dijital termometre
4 - Gazlı termometre
5 - Katı termometre

Ayrıca

CİVALI VE İSPİRTOLU TERMOMETRELER

Her zaman karşılaşılan Sıcaklıkları ölçmek için yeterli olan civalı ve ispirtolu termometrelerin ölçme alanı çok dar ve sınırlıdır. Daha düşük sıcaklıkları ölçmek için tolüen ve pentan gibi değişik Sıvılar kullanılır. Yüksek Sıcaklıklar gazlı termometrelerle ölçülür. Çok incelik isteyen sıcaklık ölçümlerinde, laboratuvarlarda Elektrik dirençli termometreler ve termoelektrik termometreler kullanılır.

AZOTLU TERMOMETRE

Azotlu termometre ile 1600 dereceye kadar olan sıcaklıklar ölçülebilir. Bunun üstündeki sıcaklıkları ölçmek için pirometrelerden yararlanılır. Bu âletin, sıcaklığı ölçülecek cisme değmesine gerek yoktur, yalnızca cismin ışımasını ölçmesi yeterlidir.

TERMOSTAT

Termostat, kapalı bir ortamda termometrenin verilerine dayanarak sıcaklığı sabit tutan bir âlettir. Üzerinde, istenilen sıcaklığı elde etmek için ayarlanabilen bir düğmesi vardır; bir ısıtma aygıtına Elektrikle bağlanan termostat,, aygıtın verdiği sıcaklığı arttırmağa ya da azaltmağa yarar.

METAL TERMOMETRELER

Civalı ve alkollü termometrelerin ölçemediği yüksek sıcaklıkları ölçmede kullanılır.fırın ve fabrikalarda 1600°C ye kadar olan yüksek sıcaklıkları ölçebilir.

SIVILI TERMOMETRELER

Sıvılı termometreler civa ve renklendirilmiş alkol kullanılarak yapılan termometrelerdir.Termometrelerin ölçüm yapabilecekleri sıcaklık aralıkları vardır.Bu sıcaklık aralığı termometrede kullanılan Sıvının donma ve kaynama sıcaklıkları arasıdır.
Donma sıcaklığı Kaynama sıcaklığı
Civa -39°C 357°C
Alkol -115°C 78°C
Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi civalı termometrelerde -39°C ile 357°C ler arası alkollü termometrelerde ise -115°C ile 78°C arası sıcaklık değerleri ölçülebilir.
Dolayısıyla hava sıcaklığının kutuplarda -50°C lere düştüğünü civalı termometreyle,kaynamakta olan suyun sıcaklığını da alkollü termometreyle ölçemeyiz.

HASTA TERMOMETRESİ

Vücut sıcaklığını ölçmede kullanılan civalı termometredir.35°C ile 42°c sıcaklıklar arası 1/10 duyarlılıktan ölçülebilir.yani bu termometrelerle 0,1°C lik sıcaklık değişmeleri ölçülebilir. Hasta termometresindeki boğum,ölçüm yapılırken civanın hazneye hemen dönmemesi için konulmuştur.

GAZLI TERMOMETRELER

Gazlar, sıvılara göre, sıvılarda da katı maddelere göre sıcaklığa karşı daha duyarlıdır.Bu nedenle gazlı termometreler çok hassas sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.

Termometrenin Çalışma Mekanizması

Termometredeki hazne civa veya alkol gibi sıvılarla doldurulur. Bu hazne, bir maddeye daldırıldığında veya madde ile temas ettiğinde o maddenin tanecikleri haznenin camına çarpar. Bu durumda önce madde ve cam arasında, daha sonra cam ve haznedeki sıvı arasında enerji aktarımı gerçekleşir. Enerji aktarımı sonucunda haznedeki sıvının taneciklerinin hareket enerjileri artarsa bu tanecikler daha hızlı hareket eder ve tanecikler arasındaki mesafe artar.

Bu artış sonucunda tanecikler arasındaki mesafe artar. Bu artış sonucunda tanecikler hazneye sığmaz ve cam borudaki hacmi doldurmaya başlar ve sıvı seviyesi yükselir. Benzer şekilde haznedeki sıvının taneciklerinin hareket enerjileri azaldığında tanecikler arasındaki mesafe azalır ve cam borudaki sıvı seviyesi düşer. Termometreden okunan değer, termometrenin temas ettiği maddenin sıcaklığı olarak kaydedilir. Bu değer termometrenin temas ettiği maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri ile ilişkili olarak yükselir veya düşer.

Termometre Nasıl Yapılır

1 – Yapılacak Projenin Adı:
Basit bir Gazlı Termometrenin Yapılması ve Çalışması

2 – Malzeme :
Bir deney tüpü veya ilaç tüpü,
1 – 2 mm çaplı ince,
Tüp boyutunda cam boru,
Mantar tıpa.

3 – Yapılışı:
Tüp içerisinde 4 – 5 cm renkli su konur.
İnce boru üzerinde kağıt şerit veya bölmeli karton yapıştırılır.
İnce boru mantar arasından geçirilir.
Tüpe yerleştirilir.
Bu havalı veya gazlı bir termometredir.
Derecelemek için mantara kadar buza batırılır.
3 – 5 dakika beklenir, renkli sıvının ince boruda geldiği yere (0° C) yazılır.
Sonra tüp su buharına 3 – 5 dakika tutulur, renkli suyun geldiği yere (100° C) yazılır.
Bu sıcaklık böyle bir termometre için çok olabilir.
Bu nedenle buhar yerine sıcaklığı 25° C – 30° C olan suya diğer bir termometre ile birlikte daldırılır.
Diğer termometreden okunan rakam, yapılan tüp termometreye de yazılır.
Diğer termometre 30 rakamını göstermiş ise 0° C ile bu rakam arası 30 eşit bölmeye ayrılır
Bir kağıt veya kartona çizilerek ince boru üzerine yapıştırılır.

4 – Çalışması ve Bilgi:
Bütün cisimler ısı ile genişler ve hacimlerini artırırlar. Soğuma ile de büzülür ve hacimlerini küçültürler. Termometreler çoğunlukla metallerin ve sıvıların sıcaklıkla orantılı olarak genleşmelerinden yararlanılarak yapılır. AB arasındaki hava ısınma ile genleşir. Tüpteki su yüzeyine basınç yapar. Bu basınç, renkli sıvıyı ince boruda yükseltir veya tam tersi hava soğursa, tüpteki hava da büzülür su yüzeyine basıncı azalır ve ince borudaki renkli su seviyesi düşer, termometre küçük rakamlar gösterir. Burada havanın (gazın) genleşme ve büzülme miktarları sıcaklıkla orantılıdır.

Deney Tüpü ile Termometre Yapımı

Deney tüpünün içine çeşme suyu koyup mavi mürekkep damlattın. Tek delikli tıpadan cam boru geçirip deney tüpünü kapattın. Sırasıyla soğuk ve sıcak sulara daldırın. Soğuk suda az miktarda alçalma olurken sıcak suda belirgin şekilde yükselme olmaktadır.

Termometrenin Duyarlılığı Nelere Bağlıdır

Küçük sıcaklık değişimlerinden etkilenen termometrelerin duyarlılığı daha fazladır. Bunun için termometrenin haznesinde daha fazla sıvı ve sıcaklıkla daha çok genleşen sıvı olmalıdır. Cıvanın tercih edilmesi bundan dolayıdır. Ayrıca kılcal boru dar olmalı ki genleşen sıvının hareketi rahat gözlenebilsin.
Yerçekim kuvvetinin sıfır olduğu bir yerde termometre çalışır. Çünkü genleşme yerçekimine bağlı değildir.

BİR SU TERMOMETRESİ YAPALIM

Deneyin Amacı :
Termometrenin yapılışını ve çalışma prensibini görmek.

Kullanılan Araç ve Gereçler:
1.cam balon(250ml.lik) 5.tüp maşası 9.sacayağı 13.döküm ayak
2.tek delikli lastik tıpa 6.beherglas (500ml.lik) 10.mürekkep 14.statif çubuk
3.uzun cam boru 7.bağlama parçası 11.su 15.buz parçaları
4.karton parçası( 2.20cm) 8.ispirto ocağı 12.damlalık 16.cetvel ve kalem

Deney Düzeneği:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Cam balonu su ile doldur.Damlalık ile birkaç damla mürekkep damlat ve mürekkebin karışmasını sağla.
2- Tek delikli lastik tıpaya uzun cam boruyu geçir.
3- Cam boru geçirilmiş lastik tıpayı cam balona takınız.
4- 2.20 cm. ebadındaki karton parçasını cetvelle işaretleyerek derecelendiriniz ve iki ucunu bükerek cam boruya
geçiriniz.
5- Cam balonu , içinde buzlu su bulunan beherglas içine batırınız ve 5-6 dak. bekleyiniz. Cam borudaki su seviyesinin son durumunu tespit ederek işaretleyiniz.
6- Cam balonu buzlu-su bulunan beherglasdan çıkarınız ve kaynamakta olan diğer beherglasdaki suya batırınız.
5-6 dak. bekledikten sonra cam borudaki su seviyesinin son durumunu tespit ediniz ve işaretleyiniz.

VERİLERİ DEĞERLENDİR:
1- Cam balonu buzlu su ve kaynar sıcak su dolu beherglaslara koyduğunda cam borudaki su seviyesi nasıl değişti?
2- Yaptığın termometre ile gerçek termometrenin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Deney Sonucu:
Yaptığınız termometre ile gerçek bir termometrenin çalışmasını nasıl açıklarsınız?

Teorik Bilgi:
Termometre ile sıcaklık ölçülür. Yapıldıkları maddeye göre metal, sıvılı ve gazlı olmak üzere 3 çeşit termometre vardır. Sıvılı termometrelerde hazne ve kılcal borudan oluşmuştur. Hazne içine civa ya da renklendirilmiş alkol konur. Hazne ısıtılırsa içindeki sıvı, kılcal boru içinde yükselir. Soğuduğu zaman büzülerek yeniden hazneye döner. Sıvı seviyesinin karşısındaki sayılar ölçülen sıcaklığı Celcius ( Selsiyus) olarak gösterir.
Termometrelerde her aralık bir derece olarak adlandırılır.
Laboratuarlarda, duvar ve hastalarda kullanılan termometreler sıvılı termometrelerdir.
Hasta termometresiyle ölçüm yapıldıktan sonra cıva düzeyinin hemen düşmemesi için civanın toplandığı haznenin üzerinde bir boğum bulunur. Tekrar ölçüm yapmak için termometreyi silkelemek gerekir.

Termometre Resimleri

 • 6
  Termometre Nedir? Termometre Çeşitleri 2 yıl önce

  Termometre Nedir? Termometre Çeşitleri

Termometre Sunumları

 • 4
  Önizleme: 2 yıl önce

  Isı ve Sıcaklık Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ISI ve SICAKLIK

  2. Sayfa
  SıcaklıkTBir nesnenin sıcaklığı artırıldığında o nesnenin molekülleri daha hızlı hareket eder ve genişler. Bir maddenin moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesiCelsius-Kelvin-FahrenheitTermometreMadde miktarından bağımsız

  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Termometre çeşitleri

  5. Sayfa
  TermometreMaddelerin sıcaklığını ölçen alettir.Katı(metal çiftli) termometreler(FIRINLARDA)Gazlı termometreler (EN HASSAS)Sıvılı termometreler

  6. Sayfa
  Mutlak sıfırÖlçülebilecek en küçük sıcaklık değerinin 0K ve -273 °C olduğu kabul edilir ve bu sıcaklık değerine MUTLAK SIFIR denir.

  7. Sayfa
  İÇ ENERJİMaddenin yapısındaki taneciklerden dolayı sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı

  8. Sayfa
  ISIQEnerjiBirimi = kalori (cal) veya Joule (J)1 cal = 4,18 JKalorimetre kabıQ=m.c.ΔT

  9. Sayfa
  ISININ MADDE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  10. Sayfa
  ISI SIĞASIm.c

  11. Sayfa
  ISI ALIŞVERİŞİIsıl dengeIsı alışverişinde bulunan maddelerin sıcaklıkları eşit hale geldiği duruma ısıl denge durumu denir.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  HAL DEĞİŞİMİQ=m. LeQ= m. Lb Erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denirKaynama sıcaklığındaki 1 gram saf sıvıyı aynı sıcaklıktaki 1 gram buhar haline getirmek için gerekli ısıdır.

  14. Sayfa
  Ayırt Edici ÖzelliklerKaynama(Yoğunlaşma) NoktasıErime (Donma) NoktasıÖzısı (c)Erime ısısı (Le)Buharlaşma ısısı (Lb)

  15. Sayfa
  SUc = 1 cal / g.°CLe= 80 cal/gLb=540 cal/g

  16. Sayfa
  BASINÇ VE MADDE SAFLIĞIBasınç ve maddenin saflığı donma ve kaynama noktalarını etkiler mi?

  17. Sayfa
  Maddenin saflığıSaf bir maddeye eklenen farklı cins madde, saf maddenin kaynama noktasını yükseltir. Saf bir maddeye eklenen farklı cins madde, saf maddenin donma sıcaklığını düşürür.Saf olmayan maddelerin belirli erime-donma-buharlaşma-yoğunlaşma noktaları (sıcaklıkları) yoktur. Hal değiştirme sırasında bu tür maddelerin sıcaklıkları sürekli değişkendir.

  18. Sayfa
  BasınçKarda yürürken ayakkabının karları eritmesi

  19. Sayfa
  BUHARLAŞMAHer sıcaklıkta olurYüzeyin büyüklüğü ile doğru orantılıdırSıvının sıcaklığı ile doğru orantılıdır.Sıvının yüzeye yakın bölgesinde olur (kaynama ise sıvının dipten ve hızlı bir şekilde buharlaşmasıdır)Dış basınç azalırsa buharlaşma artar.

  20. Sayfa
  SÜBLİMLEŞMEKatı maddelerin ısıtılınca, ara bir hal olan sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesine süblimleşme denir.ÖRNEK: Naftalin

  21. Sayfa
  süblimleşmeKar ve buz erime noktasının altında çok yavaşça süblimleşebilir. Bu durum ıslak çamaşırların dondurucu sıcaklıkta asılıp sonradan kuru olarak alınmasını sağlayabilir.

  22. Sayfa
  ISI-SICAKLIK GRAFİĞİ(SU)

  23. Sayfa
  grafik1-2-5. bölgelerde sıcaklık değişimi vardır.(Kinetik enerji değişir, özkütle değişir)2 ve 4. bölgelerde hal değişimi vardır.(Maddenin moleküller arası bağ enerjileri değişir)Kapta kalan maddenin sıcaklığı sabit olduğu için özkütlesi de sabittir.)

  24. Sayfa
  SORULAR50 F = ……… °C0 °C = …….. F68 F= …….°C30 °C= ………. K

  25. Sayfa
  Doğru-yanlışSuyun kaynama noktası 100 oC’dir. (=212 Fahrenheit)DOĞRUstyle.visibilitystyle.visibility

  26. Sayfa
  Suyun hacmi, su soğutulduğunda genişler mi, küçülür mü?küçülürstyle.visibilityppt_c

  27. Sayfa
  DOĞRU-YANLIŞDünya üzerinde kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 42,4oC ‘dir (108,3 F)YANLIŞ57,8 oC (136 F)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  DOĞRU-YANLIŞKelvin-Santigrat (Celsius)-Fahrenheit hepsi sıcaklığı ifade eden birimlerdir.DOĞRUstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  29. Sayfa
  DOĞRU-YANLIŞMutlak sıcaklık 100 Kelvindir.YANLIŞ – Mutlak sıcaklık= O(sıfır)Kelvin = -273 santigrat derecestyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  Isıyı iletmeyen maddelere ne ad verilir?YALITKAN MADDEstyle.visibility

  31. Sayfa
  soru-20 °C sıcaklıkta 10 gram buzu O °C sıcaklıkta su haline getirmek için kaç kalori ısı gerekir? ( cbuz= 0,5 cal/g. °C, Le= 80 cal/g)

  32. Sayfa
  soruO °C sıcaklıkta 10 gram su ile 10 gram buzdan oluşan karışıma 1300 kalori ısı verilirse, karışımın son sıcaklığı ve son hali için ne söylenebilir? (Le= 80 cal/g, csu= 1 cal/g. °C)

  33. Sayfa
  Cevap10 g. Buzu eritmek için gerekli enerji Q=m.Le =10.80=800 calToplam 1300 cal ısı enerjisi veriliyor. 1300-800=500 cal (Kalan ısı enerjisi)Q=m.c. ΔT 500=20.1. ΔTΔT= 25 °CSon sıcaklık = 25 °C (madde sıvı haldedir)

 • 1
  Önizleme: 2 yıl önce

  Termometreyi kim buldu? Termometre nasıl icad edildi.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TermometreHazırlayan: Onat Özçelik

  2. Sayfa
  Termometreyi kim buldu?Termometreyi Kim Buldu - Termometrenin İcadıSıcaklığı ölçmeye yarayan araç bu aracın bulunuşunda birçok bilim adamlarının payı olduğu ileri sürülür.Ancak termometreyi ilk kez galile buldu ve 1597,den önce bu araçlardan birini yaptı.daha sonra çeşitli bilginler tarafından değişik tipte termometreler yapılmaya başlandı.günümüzde genellikle ispirto ve cıvalı termometreler kullanılır.bunlar cam tüpten oluşur havası boşaltılmış bulunan top kısmen sıvı(ispirto,cıva) ile doldurulur.aracın üzerinde ayrıca sıcaklık derecesini gösteren bir taksimat (çizgiler ve sayılar)vardır.sıcaklık arttıkça haznedeki sıvı genişleyerek cam borudan yukarıya yükselir.0 derece suyun donma noktasını,100 derece ise kaynama derecesini gösterir

  3. Sayfa
  Termometre çeşitleriDijital termometreBimetal termometreKlinikte kullanılan termometreGalilei termometresiCivalı termometreEt termometresi

  4. Sayfa
  Termometre’nin yapısıEn sık rastlananı cıvalı termometredir. Bu çok küçük kesite sahip ve üst ucu kapalı bir tüpten ibarettir. Alt ucundaysa içinde cıva bulunan küresel veya silindirik bir hazne bulunur. Isıtılmasıyla, civa genişler ve tüpte yükselir. Tüpün kesitinin küçük olmasından dolayı az bir hacim büyümesinde cıvanın yükselmesi oldukça fazladır.Termometre iki sabit nokta arasında kalibre edilir. Bunlar suyun donma noktasıyla kaynama noktasıdır. Normal atmosfer basıncında (760 mm cıva basıncı) bu iki nokta arasındaki mesafe Celsius termometresinde 100 eşit parçaya bölünür. Bunların her biri bir Centigrad'ı (1°C) gösterir. Fahrenheit ölçüsündeyse bu 180 eşit parçaya bölünür. Bunların her biriyse Fahrenheit'i (1°F) gösterir. Bu ölçümde, suyun donma ve kaynama noktası sırayla 32°F ve 212°F olarak belirlenir. Réaumur ölçümündeyse bu noktalar 0°R ve 80°R olarak isimlendirilir. Ara da 80 parçaya bölünür. Cıva -39°C'de donduğu için çok düşük sıcaklıkların ölçümü için uygun değildir. Bu tür olanlar donma noktası düşük olan renkli alkolle doldurulmuştur. Ulaşılabilecek en düşük sıcaklık mutlak sıfır olup, -273,16°C'dir. Mutlak sıfırdan başlayan bir ölçü de Kelvin'dir, yani -273,16°C

  5. Sayfa
  Termometre derecelendirmesiSıcaklık ölçen aletlere termometre denir. Termometre haznesinde bulunan sıvı civa veya alkol sıcaklık artınca genleşiri. Mevcut termometrelerin hemen hepsi suyun donma ve kaynama noktaları esas alınarak derecelendirme yapılmıştır.

  6. Sayfa
  Resimler

  7. Sayfa
  Kaynaklarhttp://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/214054-termometrelerde-derecelendirme-nasil-yapilir.htmlwww.delinetciler.net/.../75061-termometreyi-kim-buldu-termometrenin-icadi.html -

Termometre Videoları

 • 3
  2 yıl önce

  Bu videoya açıklama eklenmemiş.

Termometre Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Termometre Ek Bilgileri

 • 4
  2 yıl önce

  A. Kullanılan Maddenin Cinsine Göre Termometreler :
  Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden kullanım amacına göre çeşitli termometreler yapılmıştır. Termometrelerde kullanılan maddelerin genleşme özelliği, sıcaklıkla doğru orantılı olmalıdır. Günümüzde yaygın olarak sıvılı ve metal termometreler kullanılmaktadır. (Basınç, renk, direnç gibi özelliklerdeki değişiklikler de termometrelerin hazırlanmasında kullanılan özelliklerdir).

  a) Sıvılı Termometreler :
  Sıvılı termometrelerde sıvı konan bir hazne ve bu hazneye bağlı ince boru bulunur. Sıvılı termometrelerde cıva, alkol, ispirto gibi sıvılar kullanılır ve termometrenin haznesi bu sıvılarla doldurulur. (Kullanılan sıvı cıva ise cıvalı, alkol ise alkollü termometre adını alır).
  Termometre haznesi bir maddeye temas ettiğinde veya daldırıldığında maddenin tanecikleri termometrenin haznesinin camına çarpar ve önce madde ve cam arasında daha sonra da cam ve sıvı arasında enerji aktarımı yani ısı alışverişi gerçekleşir.
  Enerji aktarımı sonucu sıvı taneciklerinin hareket enerjileri artarsa tanecikler daha hızlı hareket eder ve aralarındaki boşluk artar yani sıvı genleşir ve hazneye bağlı cam boruda sıvı seviyesi yükselir.
  Enerji aktarımı sonucu sıvı taneciklerinin hareket enerjileri azalırsa tanecikler daha yavaş hareket eder ve aralarındaki boşluk azalır yani sıvı büzülür ve hazneye bağlı cam boruda sıvı seviyesi düşer.
  Termometreden okunan değer, termometrelerin temas ettiği maddenin taneciklerinin sıcaklığını yani ortalama kinetik enerjisini gösterir.
  Sıvılı termometreler kullanıldığı yere göre yere göre çeşitli isimler alır. (Duvar termometresi, laboratuar termometresi, hasta termometresi gibi).

  b) Metal Termometreler :
  Cıvalı ve alkollü termometreler ile ölçülemeyen sıcaklık değerlerini ölçmek için metal termometreler kullanılır. Metal termometreler 1600oC sıcaklığa kadar olan yüksek sıcaklıkları ölçebilir. Fabrika ve fırınlarda bu tür termometreler kullanılır.

  B. Bölmelerine Göre Termometreler :
  Farklı bilim adamları sıcaklığı ölçmek için farklı termometreler yapmışlardır. Termometreler, aynı sıcaklığı ölçerler. Fakat ölçtükleri sıcaklığı ifade etmek için farklı rakam ve birim kullanırlar.

  a) Celcius (Santigrat) Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 1000, donma sıcaklığını 00 kabul eder ve sıcaklığı Santigrat derece (oC) cinsinden ölçer. oC sıcaklığı t ile de gösterilir.
  (1 atmosferlik basınç altında içinde cıva bulunan her iki ucu kapalı ince bir boru, suyun donma noktasının 0, kaynama noktasının 100 ile gösterilmesi ve bu aralığın 100 eşit parçaya bölünmesiyle oluşur).
  (1742)

  b) Fahrenheit Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 2120, donma sıcaklığını 320 kabul eder ve sıcaklığı Fahrenheit derece (0F) cinsinden ölçer.
  (1727)

  c) Reomür Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 800, donma sıcaklığını 00 kabul eder ve sıcaklığı Reomür derece (0R) cinsinden ölçer.

  d) Kelvin Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 3730, donma sıcaklığını 2730 kabul eder ve sıcaklığı Kelvin derece (0K) cinsinden ölçer. 0K sıcaklığı T ile de gösterilir.

 • 3
  2 yıl önce

  Termometre Nedir?
  Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer

 • 2
  1 yıl önce

  içerisinde cıva madeni vardır


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Termometre Nedir? Termometre Çeşitleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin